Thống kê
Hôm nay : 113
Tháng 10 : 3.813
Năm 2021 : 42.736
THÔNG BÁO  Cho trẻ mầm non tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

THÔNG BÁO Cho trẻ mầm non tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 466/GDĐT-TH ngày 09/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19. Trường Mầm non Thịnh Đức yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thực hiện một số nội dung sau: