Thống kê
Hôm nay : 31
Tháng 05 : 3.166
Năm 2022 : 20.654
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MẦM NON THỊNH ĐỨC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

PHÒNG GDĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN THỊNH ĐỨC

Số:   66/KH-MNTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thịnh Đức, ngày 30 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phương án dạy học trong điều kiện

phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 05 năm 2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc Ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 2645/UBND-KGVX ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả;

Căn cứ Công văn số 3464/UBND-KGVX ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Kế hoạch số 1929/KH-SGDĐT ngày 27/8/2021 của Sở GDĐT về tổ chức phương án dạy học trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Căn cứ điều kiện thực tế địa phương và nhà trường.

Trường Mầm non Thịnh Đức xây dựng kế hoạch tổ chức phương án dạy học trong điều kiện thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo Chỉ thị năm học của Bộ GDĐT, UBND tỉnh Thái Nguyên và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên, Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên.

- Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp và ngành giáo dục.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ năm học theo đúng Chỉ thị và Khung kế hoạch thời gian năm học.

- Đảm bảo an toàn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY - HỌC

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn học sinh

* Về phòng chống dịch bệnh

- Nhà trường chủ động triển khai và thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành giáo dục, ngành y tế và chính quyền địa phương. Thực hiện nghiêm các hoạt động phòng, chống dịch tại đơn vị đồng thời xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của nhà trường cụ thể.

- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã Thịnh Đức để theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin của ngành y tế, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thịnh Đức và các cấp về tình hình dịch bệnh.

- Nhà trường làm tốt công tác chỉ đạo tới tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên làm tốt công tác tuyên truyền tới học sinh và cha mẹ học sinh hạn chế ra khỏi địa phương, hạn chế tiếp xúc với người thường xuyên đi xa hoặc mới đi xa trở về địa phương. Thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế; tự theo dõi và giữ gìn sức khỏe, chủ động thông báo với cơ quan y tế địa phương, với nhà trường nếu có dấu hiệu về sức khỏe như: sốt, ho, khó thở...

- Giao bộ phận y tế của nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh tự theo dõi sức khỏe và kiểm tra thân nhiệt ở nhà, trước khi đến trường, nếu có dấu hiệu bất thường sốt, ho, khó thở... thì tạm thời không đến trường, báo cáo cho lãnh đạo nhà trường, đến cơ quan y tế để được khám và điều trị kịp thời.

- Tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường  khi đi đến trường và trở về nhà thực hiện tốt phương án “một cung đường - hai điểm đến”. Khi di chuyển bằng phương tiện cá nhân hay phương tiện công cộng, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

- Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện đúng quy trình đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang theo quy định.

- Yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc diện cách ly y tế (F1, F2, người về từ vùng dịch …) hay thuộc các địa phương đang thực hiện quy định giãn cách xã hội, không được đến trường, thực hiện xây dựng các Video có nội dung hướng dẫn, phối hợp với cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh. Nhà trường chủ động nắm bắt tình hình học sinh và có phương án cụ thể để hướng dẫn, giúp đỡ những học sinh thuộc diện cách ly y tế hoặc về từ vùng dịch để tham gia học tập.

* Về chuyên môn

- Nhà trường chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021- 2022, kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại địa phương.

- Chỉ đạo giáo viên tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì tổ chức tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà qua các video vừa để hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục vừa để phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Các nội dung phối hợp sẽ được đăng tải trên hội nhóm như Zalo, Facebook của nhóm lớp Website và kênh Youtube kid của nhà trường.

- Nhà trường chỉ đạo tới toàn thể các lớp trong trường làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện để phục vụ cho hoạt động xây dựng video phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà. Các video được xây dựng cần phải được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các hoạt động tránh trùng lặp, phân bổ hợp lý về thời gian, thời điểm đăng tải các video cần thực hiện vào cung giờ phù hợp để nhận được tương tác từ phía phụ huynh và phía trẻ.

- Bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp với tổ công nghệ thông tin của nhà trường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác xây dựng video tới cán bộ, giáo viên các kỹ năng cần thiết để tiến hành xây dựng được video có chất lượng. Tiếp tục xây dựng và cải tiến kho video của nhà trường, hệ thống các video chuẩn hóa, chia sẻ tới toàn thể phụ huynh trong nhà trường tại địa chỉ dễ tìm kiếm mọi lúc mọi nơi.

- Chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc chuẩn bị các điều kiện để phối hợp với nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. Hướng dẫn phụ huynh cách truy cập vào các địa chỉ nhà trường cung cấp để phối hợp với cô giáo cho con tham gia vào các hoạt động do cô tổ chức, hướng dẫn.

- Nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn chủ động triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng video phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà.

- Nhà trường tích cực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác quản lý, dạy và học, phối hợp với cha mẹ học sinh, học sinh.

1.2. Công tác rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch chuẩn bị cho năm học mới

- Nhà trường tiến hành rà soát, sửa chữa hệ thống vòi nước, chuẩn bị xà phòng rửa tay; dung dịch nước sát khuẩn đảm bảo đủ phục vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; Đảm bảo không quá 30 học sinh/1 vòi nước/buổi học; mỗi phòng học bố trí 02 lọ dung dịch rửa tay khô; xà phòng rửa tay đủ cho trẻ sử dụng 01 bình dung dịch sát khuẩn để thực hiện vệ sinh sát khuẩn sau mỗi buổi học.

- Chuẩn bị phòng y tế với đầy đủ trang thiết bị (khẩu trang y tế, trang phục bảo hộ y tế, thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, hóa chất, ...); một phòng cách ly y tế, đồng thời xây dựng phương án cụ thể, đảm bảo sẵn sàng thực hiện cách ly khi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 (theo hướng dẫn liên Sở GDĐT -Sở Y tế). 

- Chỉ đạo bộ phận y tế chuẩn bị máy đo thân nhiệt tự động đảm bảo không quá 100 học sinh/01 máy đo/buổi học; bố trí vị trí đặt bàn kiểm tra thân nhiệt phù hợp, đảm bảo thực hiện giãn cách tại khu vực cổng trường.

- Nhà trường thực hiện công tác vệ sinh môi trường toàn bộ khuôn viên nhà trường, phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn toàn bộ phòng học hoàn thành trước ngày tựu trường năm học mới 02 ngày.

2. Ngày tựu trường và phương án tổ chức khai giảng tổ chức khai giảng năm học mới.

Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh, và các văn bản chỉ đạo của các cấp, Phòng GDĐT TP Thái Nguyên nhà trường tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” theo hình thức qua video các nội dung cụ thể như sau:

- Tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2021- 2022 vào ngày 05/9/2021 bắt đầu từ 8h00.

+ Nội dung video khai giảng được xây dựng theo kịch bản “Ngày hội đến trường của bé” ngắn gọn với không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng                                     “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”. Thời gian thực hiện phù hợp không quá 60 phút.

- Yêu cầu thực hiện:

+ Nhà trường thực hiện quay video chương trình  “Ngày hội đến trường của bé” theo kịch bản. Đúng thời gian 8h00 ngày 05/09 sẽ được đăng tải trên Zalo của các nhóm lớp trang Facebook của nhóm lớp Website của nhà trường và kênh Youtube kid của nhà trường với địa chỉ truy cập Trường Mầm non Thịnh Đức.

+ Trẻ mầm nọn tham dự tại nhà qua các phương tiện thông minh như điện thoại, máy tính, tivi.

+ Nhà trường chỉ đạo các lớp triển khai tới phụ huynh để chuẩn bị điều kiện, phương tiện cho con dự “Ngày hội đến trường của của bé”.

+ Sau khi kết thúc chương trình chung của nhà trường giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi video của lớp đã xây dựng lên nhóm lớp để giới thiệu bản thân, tình hình lớp học, tình hình học sinh ....  tăng sự tương tác giữa học sinh và giáo viên.

3. Xây dựng phương án tổ chức dạy học

3.1. Phương án tổ chức dạy học trực tiếp

* Điều kiện thực hiện: Áp dụng thực hiện trong trường hợp địa phương được đánh giá ở mức “Bình thường mới”.

* Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh:

Tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát, bảo đảm an toàn; Nhà trường đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cụ thể như sau:

- Nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phòng, chống dịch Covid-19 trước ngày học sinh tựu trường năm học mới như đã nêu tại mục 1.2 trên.

- Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cấp, ngành giáo dục và ngành y tế.

- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Hướng dẫn cha mẹ học sinh cài đặt ứng dụng Bluezone và Vietnam Health trên điện thoại thông minh để thực hiện khai báo y tế khi đưa trẻ đến trường .

- Thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện đúng quy trình đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khi tới trường; đeo khẩu trang trong suốt thời gian đi đến trường, từ trường về nhà và trong lớp học.

- Chỉ đạo giáo viên khi tổ chức các hoạt động đông người như: thể dục sáng, hoạt động chơi ngoài trời... thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cấp, ngành giáo dục và ngành y tế.

* Tổ chức dạy học

- 100% học sinh đến trường học bình thường.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường làm việc bình thường.

- Dạy học trực tiếp; kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tiếp.

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn, hội họp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; Ưu tiên hình thức bồi dưỡng, tập huấn theo hình thức trực tuyến.

- Quan tâm đến việc dạy và học cho các khối lớp mẫu giáo 5 tuổi.

3.2. Phương án vừa dạy học trực tiếp vừa dạy học trực tuyến

* Điều kiện thực hiện: Áp dụng thực hiện đối với trường hợp địa phương được đánh giá ở mức “Nguy cơ”.

* Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh

- Thực hiện chia tách lớp phù hợp đảm bảo giãn cách giữa các học sinh trong lớp, thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên trong quá trình tổ chức dạy học và ôn tập.

* Tổ chức dạy học

+ Trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi không đến trường.

+ Đón trẻ đến trường học đối với trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi và trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi, thực hiện chia lớp học bảo đảm giãn cách thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đảm bảo theo chương trình giáo dục mầm non từng độ tuổi.

+ Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường làm việc đảm bảo công việc và thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Xây dựng các video hướng dẫn, hỗ trợ cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà đối với trẻ Mẫu giáo 3 tuổi và trẻ Nhà trẻ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin hoặc chuyển giao nội dung phù hợp với điều kiện thực tế. Khi trẻ được đến trường học trở lại, nhà trường cần đảm bảo thực hiện các nội dung cốt lõi của chương trình theo chỉ đạo của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.

+ Chỉ đạo giáo viên tham khảo kho dữ liệu (video) dùng chung tại kênh YouTube Mầm non thành phố Thái Nguyên và các kênh phù hợp với các nội dung hướng dẫn, hỗ trợ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà, chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1.

3.3. Phương án dừng đến trường.

* Điều kiện thực hiện:Có thể áp dụng thực hiện đối với cơ sở giáo dục tại địa phương được đánh giá ở mức “Nguy cơ cao” hoặc “Nguy cơ rất cao”.

* Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh

- Nhà trường hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại nhà; kiểm soát người ra vào đơn vị; vệ sinh, khử khuẩn theo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cấp và ngành giáo dục.

- Không tổ chức các hoạt động đông người như: Thể dục sáng, hoạt động chơi ngoài trời, các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn, hội họp... tổ chức theo hình thức trực tuyến.

- Quán triệt giáo viên, học sinh không tổ chức, tham gia dạy thêm, học thêm trái qui định.

* Tổ chức dạy học

+ Dừng đón trẻ đến trường, không dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non.

+ Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường làm việc đảm bảo công việc và thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

+ Xây dựng các video hướng dẫn, hỗ trợ cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà thông qua ứng dụng công nghệ thông tin hoặc chuyển giao nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của lớp của nhà trường.

+ Tham khảo kho dữ liệu (video) dùng chung tại kênh YouTube Mầm non thành phố Thái Nguyên và các kênh phù hợp với các nội dung hướng dẫn, hỗ trợ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà, chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1 để lựa chọn nội dung chuyển tải, chuyển giao tới phụ huynh.

+ Khi trẻ được đến trường học trở lại, nhà trường cần đảm bảo thực hiện các nội dung cốt lõi của chương trình theo chỉ đạo của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.

 

4. Áp dụng phương án dạy học

- Tùy tình hình dịch bệnh COVID-19 ở từng địa bàn và căn cứ theo 4 cấp độ của dịch bệnh được quy định theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG để áp dụng 1 trong 3 phương án dạy học phù hợp cho từng cơ sở giáo dục trên địa bàn xã (phường); thành phố theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Các đơn vị trường học phối hợp với ngành y tế cùng cấp đánh giá tình hình dịch bệnh theo từng thời điểm, tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định chuyển phương án dạy học cho phù hợp bảo đảm vừa thực hiện phòng, chống dịch vừa tổ chức dạy học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức phương án dạy học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 của đơn vị.

- Nghiêm túc thực hiện kế hoạch, các phương án dạy học theo quy định của cấp có thẩm quyền.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra nội bộ trong công tác dạy và học.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phương án dạy học năm học 2021- 2022 trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 của trường Mầm non Thịnh Đức. Nhà trường yêu cầu các tổ, bộ phận công tác của nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:  

- Phòng GDĐT TP Thái Nguyên;

- UBND xã Thịnh Đức;

- Các tổ CM;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lưu Thị Kim Oanh

 


Nguồn:BGH Trường MN Thịnh Đức Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan