Thống kê
Hôm nay : 44
Tháng 12 : 44
Năm 2023 : 33.652
HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH Thực hiện hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các truòng mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH Thực hiện hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các truòng mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNHThực hiện hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số111/2022/NĐ-CPngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các truòng mầm non, phổ thông công lậpthuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý
Trường Mầm non Thịnh Đức tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm số 2

Trường Mầm non Thịnh Đức tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm số 2

Ngày 21/03/2022 trường Mầm non Thịnh Đức tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm số 2 (Thời gian từ 14h00p đến 16h45’). Với sự tham gia của cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các trường mầm non công lập trong cụm trung tâm và một số trường mầm non và nhóm trẻ tư thục trong địa bàn trung tâm Thành ...