Thống kê
Hôm nay : 93
Tháng 10 : 3.793
Năm 2021 : 42.716
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT DỮ LIỆU ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON TRÊN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC 2021-2022

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT DỮ LIỆU ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON TRÊN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC 2021-2022

                 Thực hiện văn số 878 ngày 12/8/2021 của PGD TPTN về việc Hướng dẫn cập nhật dữ liệu đối với giáo dục mầm non trên hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên năm học 2021-2022.